Home

Breakout sessies

Laat u in inspireren, leer van elkaar en denk actief mee. Kies twee sessies uit onderstaande workshops, lezingen en inspiratiebijeenkomsten en meld u aan.

Spreken is zilver en zwijgen is goud. Als het gaat om inclusie ga dan voor zilver!

Hoezo kan iemand die blind is geen influencer worden, vloggen, spreken in het openbaar of de samenleving vertegenwoordigen in de politiek? Toegegeven, Tjarda’s leven is wel iets uitdagender dan voor andere mensen. Dat neemt niet weg dat zij als slechtziende met groot gemak het podium pakt en haar ervaringen en levenslessen deelt met haar publiek.  In haar workshop laat Tjarda haar publiek zien dat je je niet hoeft te laten beperken door tegenslag in het leven. Tjarda vertelt over hoe zij de sprong maakte van het verbergen van haar ware zelf – zowel privé als op de werkvloer – naar een leven in volle openheid met de acceptatie die daarbij hoort. Zij wil haar publiek motiveren en in beweging krijgen. In haar sessie laat Tjarda zien waar kansen liggen, hoe je talenten en passies kan ontwikkelen en barrières kan doorbreken. Haar boodschap: iedereen wordt beter van inclusie.

Spreker Tjarda Struik

Tjarda Struik

Spreker, adviseur, contentmaker, voorvechter van inclusie, gemeenteraadslid in Zeist

Hobbels en handvatten voor vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt

Welke hobbels komen vluchtelingen tegen in hun zoektocht naar werk in Nederland? Welke stappen kunnen werkgevers zetten om een vluchteling een waardevolle collega te laten worden en zijn? In deze praktische workshop geeft Erna tips, tools en kennis aan werkgevers om deze groep mensen op een goede en langdurige manier aan werk te helpen. U kunt daarbij denken aan mogelijkheden om werk te vinden of om werknemers te vinden. Welke woordenschat is nodig om een functieomschrijving te lezen en te begrijpen? Welke woordenschat is écht nodig om die functie te starten en hoe bevorder je dat dit bereikt wordt? Wat vraagt het van de directe collega’s? Hoe ga je als werkgever om met verschillen in cultuur en werknemersvaardigheden? Welke soorten vluchtelingen zijn er en wat betekent dat qua mogelijkheden om te werken?

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuw en ongekend talent.

Spreker Erna Geleijnse

Erna Geleijnse

Adviseur arbeidsparticipatie en integratie VluchtelingenWerk Nederland

Circulaire migratie: een oplossing voor de krapte?

Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Maar de oorzaken en manieren van migratie veranderen voortdurend. Er zijn veel onzekerheden over wat de toekomst brengen zal.
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onderzocht vier scenario’s waarlangs arbeidsmigratie zich kan ontwikkelen in 2030. Als de trend van 2006 tot 2019 wordt doorgetrokken, zou er een toename zijn van 735.000 mensen in 2019 naar 1,2 miljoen in 2030. Onderzoeksbureau SEO kwantificeerde in opdracht van de ABU deze scenario’s. Een van de conclusies van dit onderzoek: arbeidsmigratie kent baten in de vorm van economische groei en (product)innovatie. Maar ook lasten. Zo daalt onder andere de arbeidsparticipatie van de nationale beroepsbevolking en stijgt de kans op verdringing.

Tijdens deze workshop duiken we dieper in deze materie, met name als het gaat om de betekenis van circulaire migratie. Dat doen we samen met directeur van Instituut Clingendael Monika Sie Dhian Ho en Peter Loef, senior beleidsadviseur Arbeidsmigratie van de ABU. Wat is eigenlijk circulaire migratie? Hoe gaan andere landen hiermee om en wat kan Nederland daarvan leren? En welke lessen trekken we uit de best practices? Hamvraag: is circulaire migratie één van de mogelijke oplossingen voor onze arbeidsmarkt? Zo ja: hoe dan?

Spreker Monika Sie Dhian Ho

Monika Sie Dhian Ho

Algemeen directeur Instituut Clingendael

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van vrouwen in specifieke levensfase

In Nederland zijn ongeveer 1,8 miljoen 40+ vrouwen werkzaam. Ruim 80% van hen geeft aan klachten te ondervinden van de overgang. Met een serieus risico om voor korte of langere tijd uit te vallen. Hoe kunnen werkgevers er aan bijdragen om deze grote groep werkenden duurzaam inzetbaar te houden? Wat is de invloed van de overgang op het functioneren van de vrouw? En wat zijn de gevolgen voor de organisatie, leidinggevenden en hr? Arbeidsmarktspecialist Marja en vitaliteitsadviseur Alette nemen u mee in deze vraagstukken. Zij merken dat er een taboe rust op dit thema en er (daardoor) veel onwetendheid is. Terwijl kennis juist leidt tot duurzame inzetbaarheid.  In deze sessie komt dan ook basiskennis over de hormonale werking tijdens de overgang aan bod en de invloed ervan op het werkvermogen en werkplezier. Doe er uw voordeel mee.

Spreker Marja Beumer

Marja Beumer

Projob / Pro-Homeostase
Spreker Alette Mulder

Alette Mulder

Projob / Pro-Homeostase

Betere matching dankzij vakmanschap

Het bij elkaar brengen van kandidaat en werkgever is een vak. Door krapte en mismatch in skills worden steeds hogere eisen gesteld aan het vakmanschap van uitzenders, UWV en gemeenten. Wat kunnen uitzenders leren van publieke samenwerkingspartners? Marcel en Margarethe van SAM delen hun inzichten vanuit publiek perspectief. SAM is de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein. Deze workshop biedt inspiratie voor een andere blik op de eigen organisatie én geeft een kijkje in de keuken van de werkwijze van publieke partijen. Na afloop heeft u dan ook meer grip op het aan het werk helpen van mensen met een uitkering. De workshop is bij uitstek geschikt als u werkt in het publiek private domein.

Spreker Marcel van Druenen

Marcel van Druenen

SAM
Spreker Margarethe Hilhorst

Margarethe Hilhorst

SAM

Iedereen heeft een voorsprong op de arbeidsmarkt

Als oprichter van GreenFox Social Return gelooft Renzo dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Met zijn team geeft hij mensen een tweede kans door ze te begeleiden naar passend werk. Want werk doet ertoe. Voor iedereen. In zijn workshop deelt Renzo zijn ervaringen aan de hand van verhalen uit de praktijk. Elk mens heeft een uniek talent. Hoe ontdek je dat talent en hoe overtuig je werkgevers om met deze talentvolle mensen in zee te gaan? In deze workshop vertelt hij ook waar hij tegenaan loopt bij gemeentes. Bij UWV. En allerlei andere instanties. Renzo daagt zijn publiek uit om mee te denken hoe we meer dan 1 miljoen mensen opnieuw naar werk kunnen begeleiden. Want: Iedereen heeft een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Spreker Renzo Deurloo

Renzo Deurloo

Oprichter GreenFox Social Return

Ondernemen vanuit werkgeluk

Gelukkige medewerkers en uitzendkrachten zorgen voor gelukkige klanten. Dat is de diepe overtuiging van Sing-Hui. Waarin kun je je als organisatie onderscheiden? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers en uitzendkrachten aan je blijft binden? Werkgeluk is hierop het antwoord. Laat u in deze workshop inspireren hoe Driessen een omgeving heeft gecreëerd voor zijn medewerkers. Een omgeving waarin verbinding, autonomie en talent centraal staan. Leer hoe u zelf werkgeluk tot speerpunt kan maken in uw eigen bedrijf. Want werkgeluk werkt.

Spreker Sing-Hui Yap

Sing-Hui Yap

Branchemanager onderwijs Driessen

Reinventing HR-data

Wist je dat teams die gezamenlijke rustpauzes inlassen veel productiever zijn? Maar ook dat je met hr-data kan voorspellen hoe lang nieuwe werknemers bij jouw bedrijf zullen blijven? Of dat veel mails krijgen, je kans op burn-out eerder verlaagt dan verhoogt? Het zijn maar enkele van de vele verrassende en nuttige inzichten die recent internationaal onderzoek uit hr-data naar boven wist te halen.

Om als bedrijf een toekomst te blijven hebben in de ‘war for talent’ is het cruciaal om de eigen hr-data professioneel te ontginnen. Deze workshop inspireert bedrijven om deze nieuwe inzichten en analyses ook zelf toe te passen. De verschillende inzichten uit internationaal onderzoek over hr-data analytics volgen de stappen van de ‘employee journey’, het typische traject dat een individuele medewerker binnen een bedrijf aflegt.

Bij elke stap leer je hoe je hr-data in jouw organisatie kan inzetten om een sterker hr-beleid op te zetten. In deze workshop leer je een data-gebaseerd hr-beleid voeren en dat hoeft zeker niet enkel voor grote bedrijven te zijn. Je leert kengetallen kiezen en inzetten als fundament van je beleid. Er is veel ruimte voor interactie en oefenen. Zodat de theorie ook snel in de praktijk kan worden gebruikt.

Spreker Jeroen Naudts

Jeroen Naudts

Oprichter Starfish Consultancy en auteur van het boek Reinventing HR-data

Innovatieve oplossingen voor tekort aan personeel

Er is volop werk. Dat biedt kansen voor mensen. Tegelijkertijd is er sprake van krapte in een groot aantal sectoren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staan er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Of de arbeidsmarktkrapte zomaar verdwijnt, eenvoudig kan worden opgelost of nog flink wat jaren blijft, daar verschillen de meningen over. Een ‘standaardlijst’ van mogelijke oplossingen is op veel plekken te vinden. Dat kan anders. Welke mogelijke nieuwe oplossingen zijn denkbaar met hulp van de uitzendbranche? In deze compacte workshop gaan deelnemers onder leiding van Petra met elkaar aan de slag om innovatieve, out-of-the box oplossingen te bedenken.

Spreker Petra van de Goorbergh

Petra van de Goorbergh

Chef Werk bij De Argumentenfabriek

Anders kijken naar werk

Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zijn veel werkgevers nog steeds op zoek naar het schaap met de vijf poten. De medewerker die volledig past in het functieprofiel. In deze workshop nemen Maud en Astrid u mee in inspirerende voorbeelden die laten zien dat het ook anders kan. Het anders organiseren van werk of het sleutelen aan werk maakt werkgevers minder afhankelijk van de meest schaarse kwaliteiten op de arbeidsmarkt. Anders kijken naar werk vergroot dus de pool van mensen waarin werkgevers kunnen zoeken. Maud en Astrid gaan graag met u in gesprek over uw eigen praktijk. Wat komt u zelf tegen in uw zoektocht naar talent? Bent ook u op zoek naar het schaap met de vijf poten of zijn inmiddels drie poten voldoende?  In deze workshop leert u van de sprekers en van elkaar.

Spreker Maud Smulders

Maud Smulders

AWVN
Spreker Astrid Bijl

Astrid Bijl

AWVN

Open Hiring® en de flexbranche

Open Hiring® krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. Ook de eerste intermediairs hebben de methodiek omarmd. Hoe kan deze manier van werven een oplossing zijn om de krapte aan te pakken? Jos heeft als doel een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Met dat doel voor ogen deelt hij tijdens deze sessie ervaringen die intermediairs hebben met open hiring. Welke lessen zijn geleerd? Wat zijn mogelijke toekomstscenario’s? En wat zijn uw gedachten en ideeën hierbij? Leer van de ervaringen van Jos én van elkaar.

Spreker Jos van Delft

Jos van Delft

Projectleider Open Hiring® Start Foundation

Beter en breder inzicht in kansrijke en duurzame transities tussen beroepen en sectoren

Uitzendkrachten worden vooral ingezet in functies waar ze voor opgeleid zijn of ervaring in hebben. En als de opdracht eindigt, wordt er gekeken naar voor de hand liggende andere functies. Dit kan ook anders! Op basis van vergelijkingen van skills, blijkt dat er veel meer mogelijkheden en beroepen zijn waar de uitzendkracht in geplaatst kan worden. Zeventien opleidings- en ontwikkelfondsen, waaronder Doorzaam, hebben een instrument ontwikkeld dat op basis van skills inzicht biedt in alle doorstroommogelijkheden van de ene functie naar de andere functie. Van reactief naar proactief, als instrument om uitzendkrachten breder inzetbaar te maken en in te zetten voor krapteberoepen. Tijdens deze workshop neemt Jurjen u mee in de ins & outs van de tool en laat hij u zien hoe u deze in het voordeel van zowel de uitzendkracht als uw eigen organisatie kunt laten werken.

Spreker Jurjen Terpstra

Jurjen Terpstra

Managing partner bij Wecreate - in samenwerking met Doorzaam